BRS Administraties

Gedeeltelijke administratie uitbesteden
Een aantal zaken dat te maken hebben met het voeren van een financiële administratie kunnen vaak zonder problemen door de ondernemer zelf worden uitgevoerd.
Ook kunt u er als ondernemer voor kiezen om de administratie zelf te verwerken.
Per kwartaal wordt er door BRS Administraties een controle uitgevoerd op uw grootboek, er wordt dan een rapportage samengesteld. Met deze rapportage heeft u als ondernemer aan het einde van elke kwartaal inzicht in de financiële situatie van uw onderneming.

Deze rapportage bevat onder andere:

De administratie uitbesteden
Wanneer u als ondernemer besluit om al uw tijd en energie te besteden aan de opbouw en uitbreiding van uw onderneming dan is BRS Administraties  de oplossing voor u. BRS Administraties verwacht van u dat u maandelijks uw administratie aanlevert zoals het op deze pagina verder omschreven wordt. Op basis hiervan verzorgen wij uw gehele financiële administratie.

Per kwartaal kan BRS Administraties  een rapport voor uw samenstellen.
Met dit rapport heeft u als ondernemer aan het einde van elk kwartaal inzicht in de financiële situatie van uw onderneming. Deze rapportage bevat onder andere:


Deze informatie kunt u gebruiken om op juiste wijze uw plannen door te voeren, en het investeringsbeleid aan te passen voor uw bedrijf.
De gegevens in ons systeem worden daarnaast gebruikt om de aangiftes omzetbelasting voor u te verzorgen, en jaarlijks ook uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wat is een administratie
Een administratie is een systematische ordening van alle schriftelijke en elektronische gegevens over uw onderneming: niet alleen financiële gegevens (o.a. bonnetjes, facturen, bank- of giroafschriften), maar ook gegevens als contracten, urenregistratie, agenda's, computerbestanden en correspondentie. Denk eraan dat u zonder bon of factuur in principe geen recht hebt op (BTW-)aftrek. Volgens de wet moet u uw administratie 7 jaar bewaren.
Opzet van een administratie
Richt voor elk kalenderjaar een ordner in met tabbladen. U kunt denken aan de volgende tabbladen: Algemeen-Bank-Kas-Verkoopfacturen-Inkoopfacturen-Omzetbelasting-Aangiften en Aanslagen. Bewaar binnen de tabbladen alles in chronologische volgorde.
Zakelijke rekening
Laat al het zakelijk betalingsverkeer lopen via een zakelijke bank- of girorekening. Bewaar de afschriften hiervan achter het tabblad Bank. Achter de afschriften worden altijd de aankoopnota's gevoegd die bij het afschrift horen. Uit een bankafschrift is immers niet altijd op te maken wat voor soort uitgave er op staat.
Ontvangsten en betalingen anders dan via de zakelijke rekening
Heeft u een factuur verzonden en de afnemer betaalt contant, dan zet u op de betreffende factuur: contant ontvangen, met datum erbij. Dit doet u ook als de afnemer per ongeluk op uw privérekening betaalt. Alle zakelijke uitgaven die niet worden betaald via de zakelijke bankrekening worden opgeborgen in de financiële ordner onder het tabblad Kas.
Facturen
Nummer uw facturen doorlopend en opeenvolgend. Op een factuur moet staan: datum en nummer, naam en adres van de dienstverlener, omschrijving van de verrichte dienst, prijzen exclusief BTW, de BTW-bedragen uitgesplitst naar BTW-tarief en indien van toepassing uw inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel. Van de facturen die u zelf verstuurt, bewaart u een kopie onder het tabblad Verkoopfacturen. Deze Kopieën moeten niet achter de bankafschriften worden opgeborgen.