BRS Administraties

De jaarrekening
De financiële administratie is het financiële hart van uw onderneming. Een hart dat de basis vormt voor inzicht in de prestaties van uw onderneming en de sturing van uw bedrijf. Dus is het van belang dat dit hart gezond blijft kloppen. 

In theorie kan alles in orde lijken, maar de praktijk is vaak anders. Niet alleen uw administratie, maar ook de achterliggende processen en structuren moeten up-to-date zijn, want alles hangt nauw met elkaar samen. Van een juiste administratieve verwerking van gegevens tot een correcte salarisverwerking, van de implicaties van externe financieringen tot het optimaliseren van uw fiscale positie en uw juridische structuur. De samenhang tussen al deze elementen is terug te vinden in uw jaarrekening en juist bij het samenstellen daarvan komen vaak aspecten aan het licht die nadere actie behoeven.
Niet elke onderneming is verplicht een jaarrekening op te stellen en te deponeren bij de Kamer van Koophandel. BV's en NV's hebben die verplichting wel, eenmanszaken en VOF niet. Toch kiezen ook zij er steeds vaker voor om ons de financiële administratie te laten beoordelen en de jaarrekening te laten samenstellen.

Velen zien de jaarrekening als sluitstuk van een boekjaar. Toch is het anders. Het samenstellen van de jaarrekening is in mijn ogen een ideaal vertrekpunt voor het in kaart brengen en aanbrengen van verbeteringen in uw financiële huishouding, voor het optimaliseren van uw fiscale positie en het terugdringen van onnodige risico's. Zo zal u meer rendement uit uw investering kunnen halen.
BRS Administraties doet in samenwerking met u de belastingplanning en de begeleiding t.b.v. de belastingcontroles. BRS Administraties adviseert u op fiscaal gebied en signaleert actief bij belastingwijzigingen. Wij zullen deze met u doornemen en vervolgens toepassen.
Als uw onderneming een BV of NV is, worden de jaar- en publicatiestukken voor de KvK voor u samengesteld. Ook worden de notulen voor de algemene vergadering van aandeelhouders voor u samengesteld en wordt de aangifte vennootschapsbelasting voor u opgesteld en ingediend.