BRS Administraties

Salarisadministratie
Met betrekking tot het verzorgen van uw salarisadministratie kunt u naast het berekenen van de salarissen denken aan de volgende werkzaamheden:

Salarisadministratie aanlevering salarisstroken en jaaropgaven
Loonadministratie aanlevering loonjournaal posten en verzamelloonstaat
Loonbelasting digitale aangifte van de loonbelasting per loontijdvak
UWV aan- en afmeldingen van werknemers bij diverse instanties
Arbeidscontracten opmaken van arbeidscontracten
Verzuimregistratie verlof- en verzuimregistratie

Wij zijn branche -onafhankelijk zodat wij de salarisadministratie voor alle bedrijfstakken kunnen verzorgen.